ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑποκλειστικάΕπικοινωνία
  Ενοικιαζόμενος εξοπλισμός

  Υπηρεσίες

  Διαδικασία ενοικίασης

  Τεχνικά χαρακτηρηστικά

  Όροι ενοικίασης

Οι ενοικιαστές του εξοπλισμού μας μπορούν να βοηθηθούν σε εργασίες γραφείου.

Oι υπηρεσίες που τους παρέχονται από την www.totalrent.gr είναι:ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ

ΡΑΠΟΡΤΑΡΙΣΜΑ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
· Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους τρισδιάστατη απεικόνιση
· Ισοϋψείς καμπύλες
· Μηκοτομή εδάφους
· Διατομές

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΙΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ (PLOTTING)Έδρα Ευελπίδων 31 Αθήνα, τηλ: 2108222071 fax: 2108222723, email:dbila@tee.gr